Stichting040doet

Stichting 040doet.nl

Twitternieuws

In het kort

We werken aan een duurzame wereld en dat begint bij onszelf. Met name de generaties na ons kan dit vast waarderen.
Dat bewustzijn over duurzaamheid moeten we onze kinderen meegeven, zij hebben als eerste het recht invloed te hebben op hun eigen toekomst. Daarom is het belangrijk dat scholen het goede voorbeeld geven, duurzaamheid moet een onderdeel worden van het leersysteem. Door scholen te ondersteunen bij duurzame educatieve projecten neemt DE Bakfiets, aangestuurd vanuit Stichting 040doet.nl,  haar verantwoordelijkheid om samen te werken aan een duurzame samenleving.

Wil je ons ondersteunen

en helpen met je vaardigheden en kennis als vrijwilliger?

 

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor verschillende werkgroepen:
Techniek (bakfiets), Techniek (online platform), Lesmodules, Scholen,Pr en events en Algemeen

Wil je kinderen gelijke kansen geven zal je ze ongelijk onderwijs moeten aanbieden…

Nieuw onderwijs

Onderwijs is de basis van de ontwikkeling van onze kinderen. Het moet ze klaarmaken voor de toekomst, een duurzame samenleving en gezonde omgeving waarin zij ook een plaats vinden. Echter die samenleving verandert snel.

De banen waarin productiewerk of administratie wordt verricht nemen af. Banen waarin een beroep wordt gedaan op competenties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit nemen toe. Als gevolg van deze ontwikkeling van de kennissamenleving , is het noodzakelijk dat kinderen de kans wordt geboden zich de juiste vaardigheden eigen te maken, hun eigen creërende talenten te ontwikkelen en bewust te maken van hun toekomst. Vaardigheden en competenties die nodig zijn om goed in de duurzame kennissamenleving te kunnen functioneren, te kunnen werken en om zich levenslang door te kunnen ontwikkelen zijn samengevat als:

De ‘21st century skills

ongelijk onderwijs

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.