DE bakfiets

De Duurzame Educatie bakfiets is een initiatief van TransitieStad Eindhoven (TSE) samen met verschillende organisaties en ondernemingen op een non-profit basis met gesloten beurzen. Deze samenwerking is in oktober 2015 tot stand gekomen tijdens het MO 040diner.

Doel
Een duurzame wereld wil iedereen en met name generaties na ons zullen dat waarderen. Dat bewustzijn moeten we als eerste onze kinderen meegeven want zij hebben als eerste het recht invloed te hebben op hun eigen toekomst. Daarom is het belangrijk dat scholen het goede voorbeeld geven, duurzaamheid zal een onderdeel worden van het leersysteem. Door scholen te ondersteuning bij duurzame educatieve projecten neemt TSE haar verantwoordelijkheid samen te werken aan een duurzame samenleving.

Speciaal voor basisscholen is de Duurzame Educatie bakfiets een fijne uitkomst om de nieuwe kennis, op het gebied van duurzame techniek, innovatie en natuur, binnen de klaslokalen en op het schoolplein te brengen.
Duurzame Educatie voor leerlingen samengebracht in een elektrische bakfiets, die komend jaar gemaakt gaat worden van hergebruikt materiaal door technische VMBO leerlingen. Er is al een prototype uit België waarop een zonnepaneel, hand- en trapgenerator en  een windmolen duurzame energie kunnen opwekken met de hulp van kinderen. Allerlei LED lampjes lichten dan op en er kunnen diverse apparaten op draaien.

NERDs
Dit is de afkorting voor het educatieve lespakket waarin alle lesmodules die in DE bakfiets gebruikt gaan worden beschreven zijn. NERDS staat voor Natuur, Energie, Recycling, Duurzaam en Samenwerken. Afhankelijk van het lesdoel kan gekozen worden voor een toepasselijk NERDS thema en daarop zal DE bakfiets aangepast gaan worden met bijbehorende modules (bakken).

Doelgroep
Educatie: Basisscholen groepen 6 t/m 8 en kinderen in deze leeftijd (8 t/m 12 jaar)
Tot stand komen: VMBO leerlingen technisch onderwijs (13 t/m 17 jaar)

Doelgebied
Eindhoven e.o. (040)

Facebook en foto’s
De foto’s van het eerste prototype die te zien was in Acht en zijn te vinden op onze Facebook pagina.

Natuur

Natuur op en rond de school, insecten/bijen, paddenpoelen. Maar ook gezonde voeding en waar het vandaan komt, moestuintjes, stadslandbouw, over de natuurlijke cyclus (circulair) en belang van synergie tussen mens en natuur (uiteraard eenvoudig verwoord)

Energie
Hernieuwbare energie bewustwording, hoe het werkt en waarom. Techniek achter zonne-energie, windenergie, zonneboilers, warmte-/koudeopslag, isolatie, besparen, zelf energie opwekken en meer.

Recycling

Afval scheiden, hergebruik, circulaire economie (Cradle 2 Cradle), maar ook de deeleconomie.
voordelen en voorbeelden van recycling.

Duurzaam
Duurzaamheid wordt toegelicht. Niet alleen dat iets lang meegaat, maar vooral dat het geen schade toebrengt aan mens en milieu en de aarde beter achterlaat voor generaties na ons. Al ons doen en laten zou hierop gebaseerd moeten zijn. Duurzaamheid is een vak op zich…
Samen
Samen werken en spelen, spelletjes maken, besturen van bv LEGO robotica, zelf kunnen programmeren, zie https://scratch.mit.edu en dingen maken bv http://www.makeymakey.com

Reageren is niet mogelijk