Doelstelling

Doelstelling

Doestelling

 • Het creĆ«ren van bewustwording bij kinderen en jongeren op het gebied van duurzaamheid, natuur en nieuwe technieken;
 • Het bieden van laagdrempelige educatie oplossingen zodat ieder kind in de regio Eindhoven van groep 1 in aanraking kan komen met duurzame wetenschap en technologie in relatie tot zijn of haar omgeving (natuur, milieu en klimaat) zodat het zich optimaal kan ontwikkelen;
 • Het aanleren van nieuwe praktische- en onderzoeksvaardigheden die aansluiten op de snel veranderende (kennis) maatschappij; (21st century skills).
 • Het vergroten van het wereldbeeld van de kinderen door een beeld te geven van de rol van duurzame wetenschap en techniek in zijn of haar leven;
 • Het geven van een goed beeld van hun eigen leefomgeving en toekomst zodat kinderen dit mee kunnen nemen in de profiel- en uiteindelijk de opleidingskeuze;
 • Het op deze manier helpen ze beter voorbereid te zijn op de beroepen van de toekomst en bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie en duurzame samenleving van morgen;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dit wordt gedaan door middel van een modulaire bakfiets met lespakketten, die een bezoek brengt op het schoolplein. DE Bakfiets is vanaf het schooljaar 2016-2017 inzetbaar op basisscholen. Het aantal modules zal in de loop van de tijd worden uitgebreid.

Doelgroep

Educatie voor: Basisscholen groepen 6 t/m 8 en kinderen in deze leeftijd
(8 t/m 12 jaar)

Maken van de modulaire bakfiets: VMBO/MBO leerlingen technisch onderwijs
(13 t/m 20 jaar)

Maken van de lesmodules: technische HBO/WO studenten technisch onderwijs

Doelgebied(en)

We starten in Eindhoven en omstreken (040), tot het maximaal te fietsen bereik met de bakfiets. DE Bakfiets komt centraal in Eindhoven te staan, waar ook de verschillende lesmodules worden opgeslagen. Het heeft de voorkeur als de bakfiets op een locatie staat waar kinderen hem ook buiten schooltijd kunnen zien en onder begeleiding gebruiken. Dit versterkt zijn functie en zal leiden tot meer bekendheid en verzoeken van scholen om er zelf mee aan de slag te gaan.

We willen ons echter niet alleen beperken dit het gebied maar dit is onze basis en startgebied. Wij zien voldoende kansen om ons project te koppelen aan andere steden door samen te werken met diverse partijen in ons netwerk. Er bestaan mogelijkheden om internationale interacties aan te gaan.
De fysieke bakfiets is een middel om naar scholen te gaan, zonder bakfiets zal ons digitale platform dat ontwikkeld wordt altijd bereikbaar zijn via computer, tablet en mobiel.

Dit bereiken we door:

 • Samenwerking door burgers, scholen, non-profit organisaties, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, overheid en co-creatie bij bedrijven en branche organisaties te stimuleren;
 • Het bieden van een educatief platform voor de scholen en organisaties in Eindhoven voor kennisdeling, netwerken en samenwerking op het gebied van duurzaamheid, techniek en natuur educatie;
 • Het voorbereiden en realiseren van lessen, projecten en workshops voor doelgerichte educatie;
 • Aansluiting te zoeken op het nieuwe onderwijs (met vaardigheden van de een en twintigste eeuw);
 • Het bezoeken van scholen en organisaties in de regio Eindhoven die open staan voor de doelstellingen van de stichting;
 • Het opzetten van een netwerk van vrijwilligers, studenten en organisaties die zich willen inzetten voor de doelen van de stichting;
 • Het bijwonen van doelgerichte activiteiten ter bevordering van de bewustwording en mogelijkheden die de stichting en haar samenwerkingspartners

Reageren is niet mogelijk