Het bestuur

Het bestuur

Voorzitter                  Guido Wilmes
Secretaris                  open vacature
Penningmeester       Jan van den Hoff
Bestuurslid                Rick van der Heijden

bestuur@stichting040doet.nl
bestuur@040doet.nl

Akte ondertekenen bij notaris
foto: Ondertekening akte bij de notaris.
Van links naar rechts: Rick, Guido, Jan, Emanuel

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Hij heeft de volgende taken:

Leidt vergaderingen
Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden

Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie.
Hier horen de volgende taken bij:

Schrijft brieven en andere stukken van de stichting
Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
Maakt verslagen of notulen van vergaderingen

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:

Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
Verricht en ontvangt betalingen.
Houdt het kas- en het bankboek bij.
Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting
Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Stichting 040doet.nl ter stimulering van onderzoek, duurzaam en technisch onderwijs.
NL72 TRIO 0338 4232 06

KVK: 66955084

Reageren is niet mogelijk